To już po raz 20. piwowarzy domowi zmierzyli się w rywalizacji o tytuł Grand Championa MPPD. Edycja XX22 największego polskiego konkursu piw domowych (a prawdopodobnie także w Europie) została przeprowadzona wg standardowego dwustopniowego systemu oceny według PSPD (eliminacje + finał). Piwowarzy rywalizowali o tytuł Mistrza Polski Piwowarów Domowych 2022 w 16 kategoriach. Konkurs odbył się w ostatni weekend maja 2022 w Cieszynie. W konkursie 37 sędziów certyfikowanych PSPD oceniło 686 piw od prawie 300 browarów domowych.

Ze względu na jubileuszową edycję postanowiliśmy wrócić pamięcią do edycji konkursu, w których było wybierane najlepsze piwo spośród wszystkich zwycięzców - Grand Champion. Pierwszy raz miało to miejsce w 2006 roku - stąd od 2006 do 2021 roku 16 kategorii, które przyjęliśmy jako obowiązujące w 2022 roku.

Mistrzem Polski Piwowarów Domowych 2022 został Mateusz Haberka z Krakowa za piwo w kategorii Koźlak Wędzony. Piwo Grand Champion zostanie uwarzone wg domowej receptury w Browarze Zamkowym w Cieszynie. W nagrodę Mistrz otrzyma także 5000 zł od Browaru Zamkowego Cieszyn oraz pojedzie na wycieczkę z ekipą Browamatora do Bambergu.

Pełne wyniki konkursu

Szefem jury konkursu jest Mateusz Puślecki - certyfikowany sędzia piwa PSPD i BJCP
Komitet organizacyjny: Michał Grabowski - sędzia techniczny, Małgorzata Ejankowska - merch i promocja, Paweł Bucholtz - szef stewardów, Ekipa Piwowarów Domowych Tustela - recepcja konkursu

Jeśli masz pytanie do organizatorów napisz mail: [email protected]

Mistrz Polski Piwowarów Domowych 2022

Mistrz Polski Piwowarów Domowych 2022

Grand Championem 2022 zostało piwo w stylu Koźlak Wędzony autorstwa Mateusza Haberki – Mistrza Polski Piwowarów Domowych 2022! Serdecznie gratulujemy! Duet zgarnął 5000 zł do podziału + warzenie piwa w Browarze Zamkowym Cieszyn oraz wycieczkę do Bambergu sponsorowaną przez Browamator.

KATEGORIE KONKURSOWE 2022

Uczestnicy mogli wystawić piwa we wszystkich 16 kategoriach (po jednym w każdej), które prezentujemy poniżej. Szczegółowe opisy stylów w języku polskim są dostępne po kliknięciu tekstu poniżej nazwy kategorii. Jeśli nazwa kategorii zawiera "*" to oznacza, że piwowar musiał przy zgłoszeniu piwa spełnić dodatkowe warunki.

KONKURS WSPIERAJĄ

Pytania i Odpowiedzi (FAQ)

Najczęściej zadawane pytania.

Żeby wziąć udział w konkursie konieczne będzie dokonanie rejestracji piw online na w systemie konkursowym. Następnie należy przez system dotpay (automatyczne przekierowanie) uiścić opłatę za zgłoszone piwa oraz dostarczyć je na wskazany przez organizatora adres w okresie recepcji piwa. Wszystkie szczegóły są dostępne w regulaminie. Jeżeli piwo dotrze do organizatora pozostaje już tylko czekać na wyniki finałowe konkursu, które zostaną ogłoszone 11 czerwca 2022 w Warszawie podczas Festiwalu Piwowarów Domowych.

Żaden z uczestników nie ma obowiązku pojawiać się na ogłoszeniu wyników 11 czerwca 2022 podczas Festiwalu Piwowarów Domowych. Wyniki zostają także upublicznione na stronie internetowej i na facebooku. Zwycięzcom, którzy nie będą mogli pojawić się na ogłoszeniu wyników nagrody zostaną przekazane za pomocą kuriera.

Wzięcie udziału w konkursie obwarowane jest jedynie trzema wymogami. Konieczne jest ukończenie osiemnastego roku życia i posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych, a także zaakceptowanie regulaminu konkursu.

Istnieje możliwość zgłoszenia piwa, które ma kilku autorów. Weź jednak pod uwagę, że nagrody za zajęcie konkretnego miejsca w konkursie są niezmienne. W przypadku nagród finansowych istnieje możliwość podziału nagrody, ale nagrody rzeczowe są niepodzielne. Organizator przekaże nagrody osobie wskazanej w formularzu zgłoszeniowym jako główny piwowar. Reszta pozostaje porozumieniem pomiędzy współautorami.

Nagroda pieniężna związana ze zdobyciem tytułu Grand Championa jest wypłacana piwowarom na podstawie umowy z browarem warzącym piwo. Jest to umowa obejmująca udostępnienie receptury i jest opodatkowana podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

Nagrody rzeczowe mogą podlegać zryczałtowanemu podatkowi dochodowemu. Zależne jest to od wartości nagrody. Wszelkie szczegóły będą uzgadniane ze zwycięzcami.

To często spotykany mit. Grand Championem MPPD zostaje piwo wzorowe i pokazujące kunszt autora. Prawdą jest jednak, że pewne style są bardziej tolerancyjne na ewentualne błędy w procesie warzenia. Przykładowo style mocno aromatyczne łatwiej ukrywają niektóre wady i z tym piwowarzy muszą się liczyć. Grand Jury nie będzie jednak kierowało się stylem, w którym zostało uwarzone piwo. Piwo z każdej podkategorii może zostać Grand Championem MPPD.

Metryczki zostaną udostępnione piwowarom za pośrednictwem systemu online w możliwie najkrótszym terminie. W przypadku metryczek eliminacyjnych ten termin nie będzie jednak dłuższy niż dwa tygodnie od przeprowadzenia konkursu, zaś w przypadku metryczek finałowych dwa tygodnie od momentu ogłoszenia wyników, czyli do końca czerwca 2022 r.

Nie. Dla piw finałowych zostanie sporządzona metryczka zbiorcza obejmująca podsumowanie metryczek poszczególnych sędziów. Zgodnie ze standardami oceny sensorycznej reprezentatywny wynik daje wyłącznie ocena grupowa.

Wzięcie udziału w konkursie wiążę się z koniecznością wysłania minimum 4 butelek lub puszek 0,5 l piwa lub 6 butelek lub puszek 0,330 l. Jeżeli w Twoich butelkach/puszkach jest duży osad, dla bezpieczeństwa wyślij dodatkową butelkę.