Po raz 16. piwowarzy domowi zmierzą się w rywalizacji o tytuł Grand Championa PSPD. Najbliższa edycja największego polskiego konkursu piw domowych w 2018 roku będzie wyjątkowa. Po raz pierwszy konkurs odbędzie się w Warszawie, a także znacząco zwiększyła się ilość kategorii w których prowadzona będzie rywalizacja. Uczestnicy mogą wystawić piwa w 7 kategoriach w których zostało zawartych 30 podkategorii.

Szefem jury i organizatorem konkursu jest Mateusz Puślecki - wiceprezes PSPD i certyfikowany sędzia piwa PSPD
Organizatorzy: Artur Kamiński - prezes PSPD, Michał Grabowski - członek zarządu PSPD

W konkursie mogą wziąć udział zarówno doświadczeni piwowarzy domowi, jak i Ci którzy dopiero rozpoczęli swoją przygodę z warzeniem piwa. Poniżej przedstawiamy szczegóły uczestnictwa w konkursie.

  • Planowana data rejestracji kont i przyjmowania zgłoszeń: 29 kwietnia - 22 maja 2018 r.
  • Planowana data recepcji piw: 14-25 maja 2018 r.
  • Planowana data przeprowadzenia konkursu: 31 maja - 3 czerwca 2018 r.
  • Miejsce: Warszawa, siedziba Polskiego Stowarzyszenia Piwowarów Domowych
  • Ogłoszenie wyników: Warszawa, I Festiwal Piwowarów Domowych 16 czerwca 2018 r.

Każdy piwowar może zgłosić maksymalnie po jednym piwie do danej kategorii. Każde zgłoszone piwo musi zostać zaklasyfikowane przez piwowara do podkategorii i zgodnie z jej wymogami będzie podlegało ocenie.

Wybory piwa Grand Champion 2018, czyli najlepszego piwa konkursu będę 3 stopniowe: eliminacje w kategoriach, finały w kategoriach oraz „Best of Show” Konkursu (wybór Grand Championa). Wszystkie próbki będą zakodowane przez system konkursowy, a próbki piw podane sędziom anonimowe. 

Eliminacje:

W ramach dużej kategorii, sędziowie sędziują w różnych i kilku komisjach piwa w podkategoriach. Sędziowie dokonują selekcji piw, do których sporządzone zostaną metryczki eliminacyjne PSPD. Piwa dobre i wyróżniające się trafią do finału danej dużej kategorii. Jeśli komisja uznają, iż żadne z piw w danej podkategorii nie spełnia założeń opisów stylu, wtedy żadne piwo z danej podkategorii nie trafi do finału kategorii. Wyeliminowane piwa będą miały sporządzoną metryczkę eliminacyjną, wysłaną następnie przez system konkursowy do piwowara. Wyniki eliminacji zostaną podane w trakcie trwania konkursu.
Podkategorie są rozdzielane proporcjonalnie do odpowiedniej liczby sędziów i komisji zgodnie z Zasadami Dobrej Praktyki Przy Konkursach Piwa PSPD.

Finały:

Jedna komisja sędziuje wszystkie wybrane z podkategorii piwa w finale dużej kategorii. Finały będą zgodne z systemem oceniania piw PSPD. Piwo, które trafi do finału będzie oceniane oddzielnie, a każdy sędzia sporządzi metryczkę finałową PSPD oraz przydzieli punkty. Sędziowie mogą oceniać piwa w kilku turach, w ciągu jednego dnia. Finałowe piwa dla danej kategorii wypełnia jeden niezmienny skład. Piwa finałowe będą miały sporządzoną metryczkę finałową zbiorczą, wysłaną do piwowara przez system konkursowy do 2 tygodni po ogłoszeniu wyników konkursu, czyli do końca czerwca 2018.
Wyniki finałów kategorii zostaną podane podczas I Festiwalu Piwowarów Domowych 16 czerwca. 3 piwa z każdej kategorii z największą liczbą punktów trafią do wyboru Grand Championa 2018.
6 piw, które otrzyma w ramach dużej kategorii największą ilość punktów otrzyma punkty do pucharu PSPD 2017/18. Wyliczane będą przy mnożniku ze wszystkich zgłoszonych piw w ramach dużej kategorii. Szczegóły na końcu Regulaminu.

Wybór Grand Championa:

Odbędzie się na zasadzie „Best of Show”. Trafi tu 21 piw z największą liczbą punktów finałowych (po 3 z każdej kategorii), z których sędziowie wybiorą najlepsze piwo konkursu. Do jego wyboru zbierze się jedna komisja zebrana z najlepszych i najbardziej doświadczonych sędziów na konkursie. Na tym etapie nie będą przydzielane piwom punkty. Zadaniem sędziów będzie wyłonienie najlepszego technicznie i najlepszego piwa konkursu spośród wszystkich kategorii.
Piwo uznane za najlepsze otrzyma tytuł Grand Championa 2018, a piwowar tytuł Mistrza Polski Piwowarów Domowych. Wyniki finału konkursu i ogłoszenie piwowara, którzy otrzyma tytuł Grand Championa i Mistrza Polski Piwowarów Domowych 2018 zostaną podane podczas I Festiwalu Piwowarów Domowych. Następnie wyniki zostaną opublikowane w internecie.

Punkty do Pucharu PSPD:

Ogólne zasady przeliczania punktów w Pucharze PSPD możecie znaleźć na: https://pspd.org.pl/wp-content/uploads/regulamin-pucharu-pspd.pdf

Podczas Mistrzostw Polski Piwowarów Domowych.
Jeśli w ramach, np. „Lekkie Ale” zostanie zgłoszonych 100 piw, mnożnik dla 6 piw o najwyższej liczbie punktów w tej dużej kategorii wyniesie 2,00. Za I miejsce przyznane zostanie 6 x 2,00 = 12 punktów, a za II miejsce 5 x 2,00 = 10 punktów itd.
Jeśli np. w „Specjalne IPA” zostanie zgłoszonych 117 piw mnożnik dla 6 piw o najwyższej liczbie punktów w tej dużej kategorii wyniesie 2,17. Za I miejsce przyznane zostanie 6 x 2,17 = 13,2 punku, a za II miejsce 5 x 2,17 = 10,85 punktów itd.

 

Komisje Sędziowskie:

Zarówno eliminacje jak i finały są sędziowane przez Komisje Sędziowskie. Zgodnie z Dobrymi Praktykami Konkursów Piw Domowych PSPD co najmniej połowa sędziów musi być sędziami certyfikowanymi przez PSPD. W konkursie jednak ten odsetek będzie dużo większy. Praktycznie każda z osób wchodzących w skład Komisji Sędziowskiej będzie certyfikowana przez PSPD lub przez BJCP. Wyjątek mogą jedynie stanowić sędziowie zagraniczni, którzy pochodzą z Państw nieposiadających systemu certyfikacji sensoryków piwa, a których umiejętności nie będą budzić wątpliwości PSPD.

"Zmierz się z najlepszymi piwowarami domowymi w Polsce. Zostań Grand Championem!"