fbpx

Po raz 17. piwowarzy domowi zmierzą się w rywalizacji o tytuł Grand Championa PSPD. Najbliższa edycja największego polskiego konkursu piw domowych w 2019 roku będzie inna niż w ubiegłym roku. Wracamy bowiem do dwustopniowego systemu oceny według PSPD, jaki jest stosowany we wszystkich konkursach organizowanych przez nasze Stowarzyszenie. Podobnie ocena wyglądała także w edycjach naszego konkursu do 2017 roku. Jednak znacząco zwiększamy ilość kategorii konkursowych, w których prowadzona będzie rywalizacja. Poniżej przedstawiamy szczegóły stylów konkursowych 2019 roku. Rejestracja piw zostanie uruchomiona 1 kwietnia, a dostarczanie piw będzie możliwe w maju - wszystkie szczegóły są dostępne w regulaminie.

Szefem jury konkursu jest Mateusz Puślecki - wiceprezes PSPD i certyfikowany sędzia piwa PSPD
Komitet organizacyjny: Artur Kamiński - prezes PSPD, Michał Grabowski - członek zarządu PSPD
Jeśli masz pytanie do organizatorów napisz mail: mateusz.puslecki@pspd.org.pl

W konkursie mogą wziąć udział zarówno doświadczeni piwowarzy domowi, jak i Ci którzy dopiero rozpoczęli swoją przygodę z warzeniem piwa. Poniżej przedstawiamy szczegóły uczestnictwa w konkursie.

  • Rejestracja zgłoszeń: 1 kwietnia - 24 maja 2019 r.
  • Start recepcji/przyjmowania piw: 11 - 26 maja 2019 r. (Cieszyn)
  • Data i miejsce przeprowadzenia konkursu: 30 maja - 2 czerwca 2019 r. / Cieszyn
  • Ogłoszenie wyników: Warszawa, II Festiwal Piwowarów Domowych, 15 czerwca 2019 r.

Każdy piwowar może zgłosić maksymalnie po jednym piwie do danej kategorii, czyli w sumie do 16 piw

Wybory piwa Grand Champion 2019, czyli najlepszego piwa konkursu będę 3 stopniowe: eliminacje w kategoriach, finały w kategoriach oraz „Best of Show” Konkursu (wybór Grand Championa). Wszystkie próbki będą zakodowane przez system konkursowy, a próbki piw podane sędziom anonimowe. 

Eliminacje:

W ramach kategorii sędziowie dokonują selekcji piw, do których sporządzone zostaną metryczki eliminacyjne PSPD. Piwa dobre i wyróżniające się trafią do finału danej kategorii. Jeśli komisja uzna, iż żadne z piw w danej podkategorii nie spełnia założeń opisów stylu, wtedy żadne piwo z danej podkategorii nie trafi do finału kategorii. Wyeliminowane piwa będą miały sporządzoną metryczkę eliminacyjną, wysłaną następnie przez system konkursowy do piwowara. Wyniki eliminacji zostaną podane w trakcie trwania konkursu.
Podkategorie są rozdzielane proporcjonalnie do odpowiedniej liczby sędziów i komisji zgodnie z Zasadami Dobrej Praktyki Przy Konkursach Piwa PSPD.

Finały:

Wybory piwa Grand Champion 2019, czyli najlepszego piwa konkursu będę 3 stopniowe: eliminacje w kategoriach, finały w kategoriach oraz „Best of Show” Konkursu (wybór Grand Championa spośród zwycięzców wszystkich kategorii). Wszystkie próbki będą zakodowane przez system konkursowy, a próbki piw podane sędziom anonimowe. Finały będą zgodne z systemem oceniania piw PSPD.

Wyniki finałów zostaną podane podczas II Festiwalu Piwowarów Domowych 15 czerwca.

6 piw, które otrzyma w ramach kategorii największą ilość punktów otrzyma punkty do pucharu PSPD 2018/19.

Wybór Grand Championa:

Odbędzie się na zasadzie „Best of Show”. Trafi tu 16 piw z największą liczbą punktów finałowych, z których sędziowie wybiorą najlepsze piwo konkursu. Do jego wyboru zbierze się jedna komisja zebrana z najlepszych i najbardziej doświadczonych sędziów na konkursie. Na tym etapie nie będą przydzielane piwom punkty. Zadaniem sędziów będzie wyłonienie najlepszego technicznie i najlepszego piwa konkursu spośród wszystkich kategorii.
Piwo uznane za najlepsze otrzyma tytuł Grand Championa 2019, a piwowar tytuł Mistrza Polski Piwowarów Domowych. Wyniki finału konkursu i ogłoszenie piwowara, którzy otrzyma tytuł Grand Championa i Mistrza Polski Piwowarów Domowych 2019 zostaną podane podczas II Festiwalu Piwowarów Domowych. Następnie wyniki zostaną opublikowane w internecie.

Punkty do Pucharu PSPD:

Ogólne zasady przeliczania punktów w Pucharze PSPD możecie znaleźć na: https://pspd.org.pl/wp-content/uploads/regulamin-pucharu-pspd.pdf

Konkurs, jak i kategorie zostaną zgłoszone do Pucharu PSPD 2018/19.

 

Komisje Sędziowskie:

Zarówno eliminacje jak i finały są sędziowane przez Komisje Sędziowskie. Zgodnie z Dobrymi Praktykami Konkursów Piw Domowych PSPD i Regulaminem Pucharu PSPD wszyscy sędziowie będą sędziami certyfikowanymi przez PSPD. Wyjątek mogą jedynie stanowić sędziowie zagraniczni, którzy pochodzą z Państw nieposiadających systemu certyfikacji sensoryków piwa, a których umiejętności nie będą budzić wątpliwości PSPD.

"Zmierz się z najlepszymi piwowarami domowymi w Polsce. Zostań Grand Championem!"