Po raz XVI piwowarzy domowi zmierzą się w rywalizacji o tytuł Grand Championa PSPD. Najbliższa edycja największego polskiego konkursu piw domowych w 2018 roku będzie wyjątkowa. Po raz pierwszy konkurs odbędzie się w Warszawie, a także znacząco zwiększyła się ilość kategorii w których prowadzona będzie rywalizacja. Uczestnicy mogą wystawić piwa w 7 kategoriach w których zostało zawartych 30 podkategorii.

W konkursie mogą wziąć udział zarówno doświadczeni piwowarzy domowi, jak i Ci którzy dopiero rozpoczęli swoją przygodę z warzeniem piwa. Poniżej przedstawiamy szczegóły uczestnictwa w konkursie.

  • Planowana data przyjmowania zgłoszeń: maj 2018 r.
  • Planowana data recepcji piw: maj/czerwiec 2018 r.
  • Planowana data przeprowadzenia konkursu: pierwsza połowa czerwca 2018 r.
  • Miejsce: Warszawa, siedziba Polskiego Stowarzyszenia Piwowarów Domowych.

Każdy piwowar może zgłosić maksymalnie po jednym piwie do danej kategorii. Każde zgłoszone piwo musi zostać zaklasyfikowane przez piwowara do podkategorii i zgodnie z jej wymogami będzie podlegało ocenie.

Eliminacje:

W trakcie eliminacji sędziowie ocenią czy zgłoszone piwo:

  • posiada cechy stylu (podkategorii w której zostało zgłoszone);
  • czy posiada istotne wady;
  • jak wypada na poziomie konkurencji.

W każdej z kategorii do finałów może przejść maksymalnie 12 piw (10 w przypadku kategorii Strong Ale). Dla piw które nie przejdą pozytywnie eliminacji zostanie wypełniona metryczka eliminacyjna która później zostanie przekazana zgłaszającemu. Komisja sędziowska oceniać będzie piwa w danej kategorii transzami i kolejno będzie poddawać ocenie podkategorie. Przykładowo Komisja Sędziowska oceniająca kategorie Lager wpierw podda ocenie Czech Pale Lager 10 blg, następnie German Pils itd. W przypadku dużej ilości zgłoszeń w danej kategorii możliwe jest utworzenie dwóch lub trzech Komisji Sędziowskiej. W takiej sytuacji każda z komisji oceniać będzie przydzielone podkategorie.

Finały:

W trakcie oceny finałowej Komisja Sędziowska ocenia piwa pojedynczo. Piwa poddawane są ocenie zgodnie ze standardami przyjętymi przez PSPD. Każde piwo otrzyma ilość punktów w przedziale 0-50 pkt. O zajętym w danej kategorii miejscu decydować będzie ilość punktów przyznanych przez sędziów. Wyłącznie ilość zdobytych punktów, nie zaś podkategoria będzie miała znaczenie dla zajętego miejsca. Możliwa jest więc sytuacja w której tzw. podium obsadzone będzie przez piwa z różnych podkategorii, ale także może dojść do sytuacji gdzie pierwsze miejsca zajmą piwa z tej samej podkategorii. Finały w danej kategorii sędziuje jeden zespół sędziowski.

Każdy z sędziów niezależnie wypełnia arkusz oceny piwa zwany metryczką finałową i samodzielnie przyznaje punkty. Ilość punktów osiągnięta przez piwo w finale stanowi średnią arytmetyczną punktów wszystkich sędziów.

Wybór Grand Championa:

Wybór Grand Championa PSPD zostanie dokonany z pośród zwycięzców wszystkich Kategorii przez Grand Jury. Tytuł uzyska piwo wyjątkowe, pozbawione wad i które w najlepszy poziom pokazuje wysoki poziom i kunszt autora. Piwo z każdej kategorii może zostać Grand Championem. Może to być zarówno German Pils jak i Oud Bruin. Sędziowie wchodzący w skład Grand Jury potrafią docenić zarówno zmierzenie się z klasyką piwowarstwa jak i z innowacyjnymi stylami.

Komisje Sędziowskie:

Zarówno eliminacje jak i finały są sędziowane przez Komisje Sędziowskie. Zgodnie z Dobrymi Praktykami Konkursów Piw Domowych PSPD co najmniej połowa sędziów musi być sędziami certyfikowanymi przez PSPD. W konkursie jednak ten odsetek będzie dużo większy. Praktycznie każda z osób wchodzących w skład Komisji Sędziowskiej będzie certyfikowana przez PSPD lub przez BJCP. Wyjątek mogą jedynie stanowić sędziowie zagraniczni, którzy pochodzą z Państw nieposiadających systemu certyfikacji sensoryków piwa, a których umiejętności nie będą budzić wątpliwości PSPD.

"Zmierz się z najlepszymi piwowarami domowymi w Polsce. Zostań Grand Championem!"