O KONKURSIE

Pod koniec maja 2019 roku już po raz 17. piwowarzy domowi zmierzyli się w rywalizacji o tytuł Grand Championa PSPD. Ten największy w Polsce konkurs piw domowych wrócił do formuły z 2017 roku i wcześniejszych edycji, ale z większą liczbą kategorii. Wróciliśmy do formuły dwustopniowego systemu oceny według PSPD, jaki jest stosowany we wszystkich konkursach organizowanych przez nasze Stowarzyszenie. Jednak znacząco zwiększamy ilość kategorii konkursowych do 16. Poniżej przedstawiamy szczegóły stylów konkursowych 2019 roku. Rejestracja piw prowadzona była w kwietniu i maju, a konkurs odbył się pomiędzy 30 maja a 1 czerwca w Browarze Zamkowym w Cieszynie. Ogłoszenie wyników odbyło się podczas Festiwalu Piwowarów Domowych 15 czerwca w Warszawie. Najlepszym spośród 625 ocenionych piw został Belgian Dark Strong Ale autorstwa Piotra Kaleńczuka z Gdyni. Zwycięzca otrzymał tytuł Mistrza Polski Piwowarów Domowych 2019, a jego piwo tytuł Grand Champion.

KATEGORIE KONKURSOWE

Uczestnicy mogą wystawić piwa we wszystkich 16 kategoriach (po jednym w każdej), które prezentujemy poniżej. Szczegółowe opisy stylów w języku polskim są dostępne po kliknięciu tekstu poniżej nazwy kategorii.

KONKURS WSPIERAJĄ

"Zmierz się z najlepszymi piwowarami domowymi w Polsce. Zostań Mistrzem Polski Piwowarów Domowych!"

Pytania i Odpowiedzi (FAQ)

Najczęściej zadawane pytania.

Żeby wziąć udział w konkursie konieczne będzie dokonanie rejestracji piw online na w systemie konkursowym. Zostanie on uruchomiony na początku kwietnia 2019. Następnie trzeba przez system dotpay lub tradycyjnym przelewem uiścić opłatę za zgłoszone piwa oraz dostarczyć je na wskazany przez organizatora adres w okresie recepcji piwa. Wszystkie szczegóły są dostępne w regulaminie. Jeżeli piwo dotrze do organizatora pozostaje już tylko czekać na wyniki finałowe konkursu, które zostaną ogłoszone 15 czerwca podczas II Festiwalu Piwowarów Domowych 2019 w Warszawie.

Żaden z uczestników nie ma obowiązku pojawiać się na ogłoszeniu wyników 15 czerwca, choć wszyscy są serdecznie zaproszeni. Wyniki zostają także upublicznione na stronie internetowej i na facebooku. Zwycięzcom, którzy nie będą mogli pojawić się na ogłoszeniu wyników nagrody zostaną przekazane za pomocą kuriera.

Wzięcie udziału w konkursie obwarowane jest jedynie trzema wymogami. Konieczne jest ukończenie osiemnastego roku życia i posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych, a także zaakceptowanie regulaminu konkursu.

Istnieje możliwość zgłoszenia piwa, które ma kilku autorów. Weź jednak pod uwagę, że nagrody za zajęcie konkretnego miejsca w konkursie są niezmienne. W przypadku nagród finansowych istnieje możliwość podziału nagrody, ale nagrody rzeczowe są niepodzielne. Organizator przekaże nagrody osobie wskazanej w formularzu zgłoszeniowym jako główny piwowar. Reszta pozostaje porozumieniem pomiędzy współautorami.

Nagroda pieniężna związana ze zdobyciem tytułu Grand Championa jest wypłacana piwowarom na podstawie umowy z browarem warzącym piwo. Jest to umowa obejmująca udostępnienie receptury i jest opodatkowana podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

Nagrody rzeczowe mogą podlegać zryczałtowanemu podatkowi dochodowemu. Zależne jest to od wartości nagrody. Wszelkie szczegóły będą uzgadniane ze zwycięzcami.

To często spotykany mit. Grand Championem PSPD zostaje piwo wzorowe i pokazujące kunszt autora. Prawdą jest jednak, że pewne style są bardziej tolerancyjne na ewentualne błędy w procesie warzenia. Przykładowo style mocno aromatyczne łatwiej ukrywają niektóre wady i z tym piwowarzy muszą się liczyć. Grand Jury nie będzie jednak kierowało się stylem, w którym zostało uwarzone piwo. Piwo z każdej podkategorii może zostać Grand Championem PSPD.

Metryczki zostaną udostępnione piwowarom za pośrednictwem systemu online w możliwie najkrótszym terminie. W przypadku metryczek eliminacyjnych ten termin nie będzie jednak dłuższy niż dwa tygodnie od przeprowadzenia konkursu, zaś w przypadku metryczek finałowych dwa tygodnie od momentu ogłoszenia wyników, czyli do końca czerwca.

Nie. Dla piw finałowych zostanie sporządzona metryczka zbiorcza obejmująca podsumowanie metryczek poszczególnych sędziów. Zgodnie ze standardami oceny sensorycznej reprezentatywny wynik daje wyłącznie ocena grupowa. Metryczki poszczególnych sędziów mogą być obarczone elementami subiektywnymi danego sędziego i może wprowadzić piwowara w błąd.

Wzięcie udziału w konkursie wiążę się z koniecznością wysłania min. 4 butelek 0,5 l piwa, lub 6 butelek 0,330 l. Jeżeli w Twoich butelkach jest duży osad, dla bezpieczeństwa wyślij dodatkową butelkę.