fbpx

O KONKURSIE

Po raz 18. piwowarzy domowi zmierzą się w rywalizacji o tytuł Grand Championa PSPD. Najbliższa edycja największego polskiego konkursu piw domowych w 2020 roku zostanie przeprowadzona wg standardowego dwustopniowego systemu oceny według PSPD (eliminacje + finał). Piwowarzy będą rywalizowali o tytuł Mistrza Polski Piwowarów Domowych 2020 w 16 kategoriach, a ich nazwy i opisy stylów prezentujemy poniżej. Rejestracja piw zostanie uruchomiona w kwietniu, a dostarczanie piw będzie możliwe w maju - wszystkie szczegóły będą dostępne w regulaminie.

KATEGORIE KONKURSOWE 2020

Uczestnicy mogą wystawić piwa we wszystkich 16 kategoriach (po jednym w każdej), które prezentujemy poniżej. Szczegółowe opisy stylów w języku polskim są dostępne po kliknięciu tekstu poniżej nazwy kategorii.

KONKURS WSPIERAJĄ

"Zmierz się z najlepszymi piwowarami domowymi w Polsce. Zostań Mistrzem Polski Piwowarów Domowych!"

Pytania i Odpowiedzi (FAQ)

Najczęściej zadawane pytania.

Jak mogę wziąć udział w konkursie?

Żeby wziąć udział w konkursie konieczne będzie dokonanie rejestracji piw online na w systemie konkursowym. Zostanie on uruchomiony na początku kwietnia 2020. Następnie trzeba przez system dotpay lub tradycyjnym przelewem uiścić opłatę za zgłoszone piwa oraz dostarczyć je na wskazany przez organizatora adres w okresie recepcji piwa. Wszystkie szczegóły są dostępne w regulaminie. Jeżeli piwo dotrze do organizatora pozostaje już tylko czekać na wyniki finałowe konkursu, które zostaną ogłoszone 20 czerwca podczas III Festiwalu Piwowarów Domowych 2020 w Warszawie.

Czy muszę być na ogłoszeniu wyników?

Żaden z uczestników nie ma obowiązku pojawiać się na ogłoszeniu wyników 20 czerwca 2020, choć wszyscy są serdecznie zaproszeni. Wyniki zostają także upublicznione na stronie internetowej i na facebooku. Zwycięzcom, którzy nie będą mogli pojawić się na ogłoszeniu wyników nagrody zostaną przekazane za pomocą kuriera.

Czy każdy może wziąć udział w konkursie?

Wzięcie udziału w konkursie obwarowane jest jedynie trzema wymogami. Konieczne jest ukończenie osiemnastego roku życia i posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych, a także zaakceptowanie regulaminu konkursu.

Czy można zgłosić piwo uwarzone przez kilka osób?

Istnieje możliwość zgłoszenia piwa, które ma kilku autorów. Weź jednak pod uwagę, że nagrody za zajęcie konkretnego miejsca w konkursie są niezmienne. W przypadku nagród finansowych istnieje możliwość podziału nagrody, ale nagrody rzeczowe są niepodzielne. Organizator przekaże nagrody osobie wskazanej w formularzu zgłoszeniowym jako główny piwowar. Reszta pozostaje porozumieniem pomiędzy współautorami.

Czy od nagród trzeba zapłacić podatek?

Nagroda pieniężna związana ze zdobyciem tytułu Grand Championa jest wypłacana piwowarom na podstawie umowy z browarem warzącym piwo. Jest to umowa obejmująca udostępnienie receptury i jest opodatkowana podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

Nagrody rzeczowe mogą podlegać zryczałtowanemu podatkowi dochodowemu. Zależne jest to od wartości nagrody. Wszelkie szczegóły będą uzgadniane ze zwycięzcami.

Czy to prawda, że pewne style piwa mają większe szanse na Grand Championa niż inne?

To często spotykany mit. Grand Championem PSPD zostaje piwo wzorowe i pokazujące kunszt autora. Prawdą jest jednak, że pewne style są bardziej tolerancyjne na ewentualne błędy w procesie warzenia. Przykładowo style mocno aromatyczne łatwiej ukrywają niektóre wady i z tym piwowarzy muszą się liczyć. Grand Jury nie będzie jednak kierowało się stylem, w którym zostało uwarzone piwo. Piwo z każdej podkategorii może zostać Grand Championem PSPD.

W jakim terminie otrzymam metryczkę?

Metryczki zostaną udostępnione piwowarom za pośrednictwem systemu online w możliwie najkrótszym terminie. W przypadku metryczek eliminacyjnych ten termin nie będzie jednak dłuższy niż dwa tygodnie od przeprowadzenia konkursu, zaś w przypadku metryczek finałowych dwa tygodnie od momentu ogłoszenia wyników, czyli do początku lipca 2020.

Czy piwowarzy, których piwo zakwalifikowało się do finałów dostaną metryczki wszystkich sędziów?

Nie. Dla piw finałowych zostanie sporządzona metryczka zbiorcza obejmująca podsumowanie metryczek poszczególnych sędziów. Zgodnie ze standardami oceny sensorycznej reprezentatywny wynik daje wyłącznie ocena grupowa. Metryczki poszczególnych sędziów mogą być obarczone elementami subiektywnymi danego sędziego i może wprowadzić piwowara w błąd.

Ile piwa należy dostarczyć na konkurs?

Wzięcie udziału w konkursie wiążę się z koniecznością wysłania min. 4 butelek 0,5 l piwa, lub 6 butelek 0,330 l. Jeżeli w Twoich butelkach jest duży osad, dla bezpieczeństwa wyślij dodatkową butelkę. Dla piwa w kategorii niskoalkoholowa IPA konieczne jest przysłanie 5 butelek 0,5 l piwa lub 7 butelek 0,33 l.